• en
  • pl
Uratujmy HOSTEL
Lipiec 20, 2016
Bezpłatne warsztaty: „Poznaj i zaakceptuj siebie”. Zapisy do 31 sierpnia!
Sierpień 10, 2016

Zaproszenie od udziału w badaniu RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich uruchomił badanie dotyczące przemocy motywowanej uprzedzeniami. Do badania zaproszone są osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat doświadczyły: przemocy, groźby lub zniszczenia mienia, mieszkają na terenie Warszawy oraz utożsamiają się ze społecznością LGBT.

Aby umówić się z ankieterem na wzięcie udziału w ankiecie należy skontaktować się z koordynatorem projektu: Mileną Kocoń 696 471 227, 58 555 45 75 lub mailowo: milena.kocon@pbs.pl.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/przemoc-motywowana-uprzedzeniami-wobec-wybranych-grup-spolecznych-zaproszenie-od-udzialu-w-badaniu-rpo